Saturday, February 17, 2007

Sorento 4X4!

Client: KIA Motors >> Product: Sorento 4x4 >> Advertising Agency: Tapsa >> Country: España >> Creative Director: Eduardo Martínez - Gil / Sebastián Blezowski >> Art Director: Gabriel Mahler / Ernesto Soto >> Copywriter: Ernesto Soto / Gabriel Mahler >> Photographer: Eduardo Diaz Bourgeot

1 comment:

Anonymous said...

Awesome!